Registrar curriculum

Benvinguts, si us plau empleneu aquestes dades:

  NIF*

  Nom*

  Cognoms*

  Gènere*

  Estudis*

  Busques Feina de*

  Naixement*

  Lloc naixement *

  Adreça

  Telèfon*

  E-mail*

  Adjuntar currículum*

  De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present, autoritza a que les seves dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat BORSA DE TREBALL responsabilitat de l’ Ajuntament del Montmell.
  La finalitat d’aquest tractament és la gestió de la borsa de treball. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar..

  En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a l’Ajuntament del Montmell, C/ Major 12 , 43718 EL MONTMELL (TARRAGONA) O bé per correu electrònic a som@elmontmell.cat

  S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a sescriba@elmontmell.cat

   

  Autoritzo a rebre informació per e-mail

  *Camps obligatoris

  0