Formació SOM El Montmell

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

INSCRIPCIÓ

ADGD0308 Activitats de gestió administrativa

INSCRIPCIÓ

Normalització Lingüística

INSCRIPCIÓ

IFCT82 – SAP – Mòdul MM, gestió de materials – nivell usuari

INSCRIPCIÓ

CURS VETLLADOR/A ESCOLAR

INSCRIPCIÓ

FCOI19 – Comunicació i col·laboració amb eines digitals. Nivell intermedi

INSCRIPCIÓ

IFCM_ITI01 – Formació bàsica en eines digitals d’ofimàtica i comunicació

INSCRIPCIÓ

Creació de continguts digitals i programació. Nivell intermedi

INSCRIPCIÓ

Fulles de càlcul – Bàsic

INSCRIPCIÓ

Edició de textos i ciberseguretat

INSCRIPCIÓ

WORD. NIVELL AVANÇAT

INSCRIPCIÓ

Cerca i gestió de la informació digital – Nivell intermedi

INSCRIPCIÓ

Aplicació del full de càlcul Excel. Nivell inicial

INSCRIPCIÓ

Mecanització per arrencament de ferritja

INSCRIPCIÓ

Aplicació del full de càlcul Excel. Nivell avançat

INSCRIPCIÓ

0