TERAPEUTA OCUPACIONAL (CALAFELL)

Lloc de treball: CALAFELL
Places: 1
Funcions: • Participar en el pla general d'activitats del centre. • Realitzar intervencions pròpies de Teràpia Ocupacional, com són l'entrenament, manteniment i desenvolupament de les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals, el treball, l'educació, l'oci i la participació social. Així com la rehabilitació/habilitació de les persones usuàries, la recuperació i/o manteniment de les seves capacitats de relació amb l'entorn o de les activitats ocupacionals, així com l'elaboració, adaptació i entrenament en l'ús de órtesis, pròtesi i productes de suport. • Participar en les àrees d'oci i temps lliures de les persones usuàries del centre. • Participar juntament amb la resta de l'equip multidisciplinari en l'avaluació i seguiment del procés recuperador o assistencial de les persones usuàries del centre. • Col·laborar en les matèries de la seva competència (rehabilitació de les àrees d'ocupació, prescripció de productes de suport, adaptacions, accessibilitat, ergonomia, economia articular, mobilització funcional i informació a les famílies de les persones usuàries de les institucions) en els programes que es realitzin de formació i informació a les famílies de les persones usuàries a les institucions.
Horari: --
Jornada laboral: 10 hores setmanals
Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Indefinit
Sou orientatiu: --
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: --
Idiomes: Castellà, Català
0