INFERMER/A

Lloc de treball: CALAFELL
Places: 1
Funcions: Coordinació i supervisió de les cures que es preveuen en el Pla de cures i atenció a la persona usuària. Vigilar i atendre a les persones usuàries, les seves necessitats generals humanes i sanitàries. Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives Col·laborar amb el personal mèdic preparar el material i medicaments que hagin de ser utilitzats Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció Controlar la higiene personal de les persones usuàries
Horari: --
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal (6 mesos)
Sou orientatiu: brut des de '1700' fins a '1900'
Edat: Entre 20 i 67 anys.
Altres formacions: Títol de grau - infermeria
Idiomes: Castellà, Català
0