Tecnics en gestió d’estocs (Puigpelat)

Lloc de treball: Puigpelat
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Horari: horari de treball de 8 a 17 hores.
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Indefinit
Sou orientatiu: 2500
Altres formacions: llicenciatura o enginyeria
Idiomes: Català/castellà/anglès
Descripció:

El/la líder de l'equip coordina, controla i fa un seguiment de les activitats del magatzem en els següents nivells, responsable en darrera instància dels resultats/acompliment del torni i el desenvolupament dels empleats/des al torn i és el nexe entre operacions i el personal. Ha de tenir en ocmpte els interessos comercials. Aporta a l'equip lideratge i coaching.
És un model a seguir per a la seguretat.
Garanteix que l'equip treballi segons els estàndards (Seguretat, Qualitat, HMEx, etc.)
Assegurar els lliuerements correctes a les línies de producció, sense parades i amb la qualitat correcta i la correcta gestió dels residus de producció.
Assegurar el nivell correcte de paletes buides per assegurar els lliuraments correctes a les línies de producció, sense parades i amb la qualitat correcta.
Assegurar a l'activitat diària el suport i coneixement tècnic que en matèira de palets pugui necessitar el magatzem.
Seguiment dels resultats del magatzem per aplicar millores i estalvis.
Optimitzar els recursos del magatzem (magatzems llogats, carretons elevadors, etc.)
És el contacte per a la gestió d'incidències (seguretat, qualitat, medi ambient) i processos sancionadors.
Comparteix el coneixment i assegura la transferència a l'equip.
Dur a terme el procés de gestió de l'exercici i altres activitats de recursos humans a l'equip per assolir els objectius de successió i desenvolupament.

0