Cap de planta E.D.A.R (Valls)

Lloc de treball: Valls
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Indefinit
Sou orientatiu: de 28000 a 33000
Altres formacions: Llicenciatura o enginyeria
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Estem buscant un/a Cap/a de planta d'estacions depuradores . És el/la encarregat/a de coordinar i executar les operacions de manteniment preventiu en els equips i és la persona que ha de garantir la bona explotació d'aquesta mena d'instal·lacions. Idealment la persona seleccionada, hauria de comptar amb experiència i coneixements en el manteniment d'instal·lacions industrials. Cal comentar que el manteniment d'una *EDAR presenta algunes peculiaritats en els seus processos respecte al d'altres instal·lacions industrials, per tant, es fa necessari un cert coneixement d'aquesta mena de plantes. Addicionalment a les tasques pròpies del manteniment, aquest perfil també s'encarrega de les operacions en processos de tractament i depuració, així com de la implantació de mesures de prevenció de riscos laborals. La persona seleccionada, s'encarregarà de planificar, gestionar, controlar, assegurar, informar i registrar l'explotació i el manteniment de les plantes dels Clients assignats en la zona de Tarragona i voltants.

0