Inspector/a de ITV (Bellvei)

Lloc de treball: Bellvei
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Les seves funcions principals consistiran en inspeccionar els vehicles així com altres funcions relatives al lloc de treball. Realitzant les proves ITV als vehicles segons els procediments i la normativa vigent.

Observacions: Grupo Itevelesa, empresa compromesa amb la igualtat d'oportunitats i la no discriminació és també líder amb el control tècnic de vehicles. La inspecció tècnica de vehicles ha contribuït i contribueix dia a dia a que l'usuari/a de les nostres vies públiques compti amb un automòbil en condicions fiables de circulació. Es tracta d’una empresa compromesa amb la millora de la seguretat, realitza anualment més de 2.000.000 d’inspeccions en les seves 110 línies d’inspecció actives i està present en nou comunitats autònomes. Es precisa inspectora/or d'ITV que hagi finalitzat els seus estudis de CFGS en Automoció. Imprescindible que tingui un bon tracte amb els usuaris, que domini tant el català com el castellà així com coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. No és necessari coneixement d’altres idiomes ni experiència prèvia en el sector.
0