Educador/a (El Vendrell)

Lloc de treball: El Vendrell
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Horari: horario laboral: 38 hores setmanals.
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

La persona que ocupi el lloc d'educador/a social durà a terme les funcions i les responsabilitats següents:

- Intervenir pedagògicament i educativament amb els usuaris del Centre.
- Participar amb l'Equip Tècnic sota la supervisió de la Direcció en l'estudi i l'elaboració del Pla d'Intervenció de cada persona usuària o grup.
- Implantar el Pla d'Intervenció dins del projecte educatiu del Centre i fer-ne el seguiment.

0