Terapeuta ocupacional (Calafell)

Lloc de treball: Calafell
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Parcial
Tipus de contracte: Indefinit
Descripció:

Des de Grupo Mimara necessitem per a una de les nostres residencies ubicada a Calafell un/a terapeuta ocupacional.
Jornada de 10 hores setmanals.

Observacions: • Participar en el pla general d'activitats del centre. • Realitzar intervencions pròpies de Teràpia Ocupacional, com són l'entrenament, manteniment i desenvolupament de les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals, el treball, l'educació, l'oci i la participació social. Així com la rehabilitació/habilitació de les persones usuàries, la recuperació i/o manteniment de les seves capacitats de relació amb l'entorn o de les activitats ocupacionals, així com l'elaboració, adaptació i entrenament en l'ús de órtesis, pròtesi i productes de suport. • Participar en les àrees d'oci i temps lliures de les persones usuàries del centre. • Participar juntament amb la resta de l'equip multidisciplinari en l'avaluació i seguiment del procés recuperador o assistencial de les persones usuàries del centre. • Col·laborar en les matèries de la seva competència (rehabilitació de les àrees d'ocupació, prescripció de productes de suport, adaptacions, accessibilitat, ergonomia, economia articular, mobilització funcional i informació a les famílies de les persones usuàries de les institucions) en els programes que es realitzin de formació i informació a les famílies de les persones usuàries a les institucions.
0