TERAPEUTA OCUPACIONAL

Lloc de treball: CUNIT
Places: 1
Funcions: Participar en el pla general d'activitats del centre - Realitzar intervencions pròpies de Teràpia Ocupacional, com són l'entrenament, manteniment i desenvolupament de les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals, el treball, l'educació, l'oci i la participació social. Així com la rehabilitació/habilitació de les persones usuàries, la recuperació i/o manteniment de les seves capacitats de relació amb l'entorn o de les activitats ocupacionals, així com l'elaboració, adaptació i entrenament en l'ús d'ortesi, pròtesi i productes de suport. - Participar en les àrees d'oci i temps lliures de les persones usuàries del centre. - Participar juntament amb la resta de l'equip multidisciplinari en l'avaluació i seguiment del procés recuperador o assistencial de les persones usuàries del centre. - Col·laborar en les matèries de la seva competència (rehabilitació de les àrees d'ocupació, prescripció de productes de suport, adaptacions, accessibilitat, ergonomia, economia articular, mobilització funcional i informació a les famílies de les persones usuàries de les institucions) en els programes que es realitzin de formació i informació a les famílies de les persones usuàries a les institucions
Horari: --
Jornada laboral: Jornada parcial
Tipus de contracte: Contracte laboral indefinit
Sou orientatiu: brut des de '700' fins a '800'
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: Títol de grau
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Experiència 1 mesos. No es requereix experiència mínima
Títol de grau
Teràpia ocupacional
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral indefinit
Jornada parcial (15 hores - jornada setmanal)
Salari mensual brut des de '700' fins a '800'

0