TERAPEUTA OCUPACIONAL

Lloc de treball: CALAFELL
Places: 1
Funcions: Participar en el pla general d'activitats del centre. Entrenament, manteniment i desenvolupament de les activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals. Rehabilitació i habilitació de les persones usuàries. Recuperació i manteniment de les capacitats de relació amb l'entorn, així com l'elaboració, l'adaptació i l'entrenament el l'ús de pròtesis, òrtesis, etc. Participar en les activitats d'oci i temps lliure de les persones residents al centre. Treball en equip mulstidisciplinar d'avaluació i seguiment dels processos de recuperació i/o assistencials de les persones. Col.laborar en les tasques requerides pel centre dins de les seves funcions.
Horari: A concretar
Jornada laboral: Jornada parcial
Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Indefinit
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Títol de grau
Terapia ocupacional

0