Tècnics/ques de prospecció empresarial (El Vendrell)

Lloc de treball: El Vendrell
Places: 3
Funcions: Propies del lloc de treball
Horari: contracte del 30/11/2022 al 31/10/2023 jornada completa en horari de matí, amb excepció d'alguna tarda per necessitats del servei.
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Altres formacions: Diplomatura o enginyeria tècnica.
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Assessorament a empreses de la comarca.
Organitzar speed-dating empresarials.
Establir mecanismes de coordinació i informació amb les empreses de la comarca en matèria d'ocupació.
Realitzar visites a les empreses i realització dels informes corresponents.
Confeccionar una base de dades a partir de la informació generada a les empreses.

0