Tècnic/a informàtic (Valls)

Lloc de treball: Valls
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Sou orientatiu: Salari mensual brut des de '2000' fins a '2500'
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà/nivell alt anglès
Descripció:

S’ofereix:
- 1 Lloc de treball al 100% de la jornada, com a tècnic/a informàtic, lligat a una jubilació parcial, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.
- Grup professional: 5
- Contracte laboral eventual de relleu fins el 05/01/2026.
- Incorporació: 05/06/2023

Observacions: - Experiència en desenvolupament d’aplicacions Python (framework Django i/o Falcon) - Experiència en desenvolupament d’aplicacions PHP (framework Symfony). - Desenvolupament i consum de serveis web API REST o SOAP. - Desplegament d’aplicacions amb servidors Apache i IIS (entorn Windows i Linux). - BBDD i llenguatge SQL (MariaDB, MySQL, SQLServer). - Coneixements en sistemes de la informació en àmbit sanitari (SAP-ARGOS); Motor integració MIRTH o equivalents; Missatgeria HL7; Desenvolupament d’aplicacions mòbils (android, ios); Metodologies desenvolupament AGILE; Desenvolupament de microserveis.
0