Tècnic/a en treballs verticals (El Vendrell)

Lloc de treball: El Vendrell
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Sou orientatiu: Segons conveni
Altres formacions: PRL 20 HORES- CURS ALÇADA, CURS AMIANT
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Empresa de construcció necessita TÈCNIC EN TREBALLS VERTICALS per a tasques de treballs en alçada, multiserveis, treballs de manteniment, de construcció, pintura, neteja desamiantats.

Observacions: PALETERIA, FONTANERIA, POSICIONAMENT DE CORDES, AMIANT
0