Tècnic/a de manteniment (Llorenç del Penedès)

Lloc de treball: Llorenç del Penedès
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Indefinit
Sou orientatiu: de 2000 fins a 2800
Altres formacions: Estudis primaris complets
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Persona dedicada a mantenir en bon estat de funcionament la maquinaria productiva. Reparar avaries, manteniment preventiu i construcció de noves implantacions de maquinaria.

Observacions: Reparar avaries electronica Reparar avaries mecànica Manteniment preventiu Construcció maquinaria Modificació i millores de producció.
0