Tècnic/a coordinadora pla educatiu d’entorn (El Vendrell)

Lloc de treball: El Vendrell
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Sou orientatiu: 1984
Altres formacions: títol de Grau en Educació Social, Pedagogia, Psicologia Social o Sociologia.
Descripció:

Redacció, coordinació i seguiment de projectes educatius, socio-educatius i/o comunitareis del Pla Educatiu d'Entorn.
- Potenciar la xarxa amb els diferents agents educatius del territori.
- Convocar reunions i fer les tasques administratives pròpies dels projectes adjudicats.
- Participar i/o organitzar reunions participatives o events concrets en dates especials, en un horari flexible.

0