Psicòleg/a (Valls)

Lloc de treball: Valls
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Parcial
Altres formacions: Grau Superior
Idiomes: català (parlat a2 - bàsic, escrit a2 - bàsic) espanyol (parlat a2 - bàsic, escrit a2 - bàsic)
Descripció:

Per treballar en una Associació de familiars i primeres persones de Salut Mental. Com a psicoleg/-a del servei d' atenció a les famílies i el servei d'acompanyament integral a persones afectades per un problema de salut mental.

Observacions: 1. Atenció psicològica individualitzada o grupal a familiars i primeres persones. 2. Preparació de tallers psicopedagògics per treballar en grup amb els familiars i primeres persones. 3. Preparar sessions informatives o formatives sobre aspectes relacionats amb la problemàtica de salut mental, dirigit a familiars. 4.Seguiments periòdics dels casos. 5.Participació de l'elaboració dels plans individuals d'atenció per les primeres persones. 6. Donar suport i assessorar als familiars experts i els dinamitzadors dels grups de suport. 5. Participació en el seguiment i valoració del projecte a través de reunions d'equip.
0