PROSPECTOR/A TERRITORI INSERCIÓ LABORAL (VENDRELL)

Lloc de treball: EL VENDRELL
Funcions: Realitzar la identificació d’empreses diana susceptibles de col·laborar amb el projecte d’acord als interessos ocupacionals dels/les participants i prenent com a referència aquelles ocupacions que generen més ofertes de feina - Dur a terme les accions d’aproximació i negociació amb les empreses diana amb la finalitat d’establir acords de col·laboració que permetin millorar per una banda l’ocupabilitat de les persones ateses i, per l’altra, la seva inserció laboral - Dissenyar i implementar accions d’acompanyament a la recerca de feina i de preselecció de candidatures des del model de competències - Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Projecte (empreses, equip tècnic, oficina tècnica, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació. - Recollida sistemàtica de dades i informació en la plataforma digital així com en les eines de treball pel Projecte - Difusió de les actuacions i activitats vinculades als projectes al teixit empresarial.
Horari: --
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Indefinit
Sou orientatiu: Salari mensual brut des de '2030' fins a '2100'
Edat: Entre 20 i 67 anys.
Altres formacions: Diplomatura o enginyeria tècnica Psicologia, pedagogia, educació social
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Experiència 1 anys. En programes de inserció laboral, es valorar experiència amb gia i plataforma llicenciatura o enginyeria pedagogia, psicopedagogia, psicologia diplomatura o enginyeria tècnica pedagogia, psicopedagogia, psicologia disponibilitat de vehicle
Diplomatura o enginyeria tècnica
Psicologia, pedagogia, educació social

0