Personal comprador/a (L’Arboç)

Lloc de treball: L'Arboç
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Indefinit
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà/nivell alt anglès
Descripció:

Les principals tasques a desenvolupar són:

*Compra de materials i serveis.
*Gestió diària de comandes de compra, sol·licituds internes de comandes,reclamacions i una altra documentació relacionada amb els proveïdors.
*Entrada, actualització i seguiment de les comandes per a assegurar el seu lliurament a temps
*Punt de contacte i gestió de proveïdors, desenvolupant relacions efectives i duradores.
*Manteniment i gestió de la base de dades de proveïdors i productes.
*Cerca de Proveïdors
*Gestionar el procediment d'aprovació i avaluació de nous proveïdors
*Gestionar processos *RFQ i negociacions de contractes, seguint els procediments i polítiques de la companyia, i assegurant el cost òptim.

0