Orientador laboral en TIC (Calafell)

Lloc de treball: Calafell
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Sou orientatiu: 1860 bruts
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Persona inscrita com a demandant d'ocupació no ocupat DONO sense prestacions a nivell contributiu.
Estar en possessió d’una titulació universitària de grau en psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social (o habilitació professional del col·legi corresponent), treball social, o titulacions de tercer cicle/ màsters relacionats amb l'àmbit d'ocupació i intervenció laboral.
Estar en possessió del Certificat de nivell C de català o equivalent.
Coneixements informàtics a nivell avançat.

Observacions: - Preparació de cursos de diferents nivells. - Preparació del material didàctic destinat als alumnes, presentacions. - Impartició de cursos en grups reduits -Assessorament individual - Avaluació. - Memòria final, propostes de millora. - D’altres que es puguin requerir, relacionades amb la recerca de feina i l'atenció als usuaris.
0