OFICIAL/A DE PRIMERA DE LA CONSTRUCCIÓ (REF. 3881)

Lloc de treball: VALLS
Places: 1
Funcions: Realitzar tasques d'estudi de l'obra i realització de l'organització de tasques. Organització del material, eines i màquines. Anivellament, col·locació de regles o mures. Construcció de fonaments, xarxes de sanejament, murs, parets, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells de l'obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó. Tasques de guix i envans secs.
Horari: Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores.
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: 1850 € BRUTS
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: ESTUDIS PRIMARIS
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Experiència mínima de dos anys en el lloc de treball i les tasques descrites. Es valorarà la formació en prevenció de riscos laborals, específica de 8 i 20 h de construcció i el carnet de carretoner i plataformes elevadores per als treballs en alçada. Permís per conduir furgoneta.

0