OFICIAL 1ª DE LA CONSTRUCCIÓ (REF. 4047)

Lloc de treball: VALLS
Places: 1
Funcions: Oficial 1ª de la construcció per fer les següents tasques: estudiar l'obra a construir i realitzar l'organització de les tasques; organitzar els materials, eines i màquines; tasques d'anivellament, col·locació de regles o murs; construcció de fonaments, xarxes de sanejament, murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d'obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó; tasques de guix i envans secs.
Horari: De 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores.
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció Eventuals per circumstàncies de la producció
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: ESTUDIS PRIMARIS
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

L'empresa ofereix: Contracte eventual per acumulació de tasques a jornada completa. Horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores. Salari segons conveni, 1.850,00 euros bruts mensuals per 14 pagues. Es treballa en obres per la província de Tarragona

0