INTEGRADOR/A SOCIAL ÀMBIT ESPORTIU

Places: 2
Funcions: Vetllar per l’adequació de les programacions i avaluacions d’activitats a la filosofia del Projecte Barça Activa’t. - Desenvolupar les activitats amb el grup format per joves i adolescents seguint els objectius establerts al Projecte Barça Activa’t. - Ser persona referent-tutora del grup que li assigni la coordinació.
Jornada laboral: Jornada parcial matí 10 H/SET
Tipus de contracte: Indefinit
Sou orientatiu: BRUTS '300' fins a '400' €
Edat: --
Altres formacions: Grau superior d'integració social o d'activitats fisicoesportives o animació sociocultural i turisme
Idiomes: Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional) Espanyol (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
Descripció:

Vetllar per l’adequació de les programacions i avaluacions d’activitats a la filosofia del Projecte Barça Activa’t. - Desenvolupar les activitats amb el grup format per joves i adolescents seguint els objectius establerts al Projecte Barça Activa’t. - Ser persona referent-tutora del grup que li assigni la coordinació.

Observacions: Experiència 6 mesos. Experiència 6 mesos. Tenir experiència en el camp de l’educació en el lleure amb infància i adolescència Títol fp de grau superior Grau superior d'integració social o d'activitats fisicoesportives o animació sociocultural i turisme Competències / coneixements: c1 català acreditat
0