INSTRUCTOR/A – SVB I ÚS DEL DEA (PENEDÈS-TARRAGONÈS- BAIX CAMP)

Lloc de treball: EL MONTMELL
Places: 1
Funcions: FORMADOR/A DE SUPORT VITAL BÀSIC PER IMPARTIR FORMACIONS EN EMPRESES DE LES INDICADES TAMBÉ CAPACITAT PER CURSOS D'ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA I ALTRES RELACIONATS AMB SECTOR SOCIO SANITARI
Horari: A concretar
Jornada laboral: Jornada parcial
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Experiència 6 mesos. Amb experiència dinamitzant formacions saber comunicar i dirigir grups
Instructor/a svb i ús dea

0