INSPECTOR/A DE QUALITAT (REF. 3831)

Lloc de treball: ALIÒ
Places: 1
Funcions: Inspector/a de Qualitat per fer les següents tasques: Control de qualitat en planta de producció; observar i monitoritzar les operacions i les eines de producció per garantir el compliment de les especificacions; analitzar i interpretar la informació provinent del client per determinar les especificacions; dur a terme les inspeccions requerides, proves o mesuraments de les matèries primes i productes acabats i comprovar si compleixen amb les especificacions; registrar la informació a les inspeccions; registrar la documentació de qualitat requerida pel client; informar als responsables de producció dels problemes o defectes detectats i ajudar a la identificació i la correcció; formar i assistir als operadors perquè duguin a terme les seves funcions de control de qualitat; participar en la organització del procés de producció; control i registre del material no conforme i de les devolucions a proveïdors; participar a l'auditoria del client.
Horari: De 6 a 14 hores
Jornada laboral: Jornada completa 40 hores setmanals
Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Indefinit
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
Idiomes: Castellà, Català, Anglès, Excel, Word, Internet
Descripció:

Inspector/a de Qualitat per fer les següents tasques: Control de qualitat en planta de producció; observar i monitoritzar les operacions i les eines de producció per garantir el compliment de les especificacions; analitzar i interpretar la informació provinent del client per determinar les especificacions; dur a terme les inspeccions requerides, proves o mesuraments de les matèries primes i productes acabats i comprovar si compleixen amb les especificacions; registrar la informació a les inspeccions; registrar la documentació de qualitat requerida pel client; informar als responsables de producció dels problemes o defectes detectats i ajudar a la identificació i la correcció; formar i assistir als operadors perquè duguin a terme les seves funcions de control de qualitat; participar en la organització del procés de producció; control i registre del material no conforme i de les devolucions a proveïdors; participar a l'auditoria del client.

Requisits de les persones candidates: Experiència de més de 2 anys fent les tasques descrites. Formació mínima de CFGS. Coneixements informàtics dels programes Outlook, Excel i Word. Nivell B1 de la llengua anglesa. Tenir carnet de conduir B i vehicle propi. Ser organitzada, meticulosa i tenir iniciativa.

Observacions: 2 anys EXPERIÈNCIA
0