FISIOTERAPEUTA

Lloc de treball: EL VENDRELL
Places: 1
Funcions: Programar i executar els tractaments i exercicis de rehabilitació motriu i fisioteràpia dels usuaris Revisar i avaluar periòdicament l'estat funcional de les persones usuàries, dels objectius establerts i dels tractaments aplicats
Horari: 10 a 13.30 i 15 a 18.30
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: Salari mensual brut 1948
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: GRAU UNIVERSITARI
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Programar i executar els tractaments i exercicis de rehabilitació motriu i fisioteràpia dels usuaris
Revisar i avaluar periòdicament l'estat funcional de les persones usuàries, dels objectius establerts i dels tractaments aplicats
Inspeccionar i comprovar periòdicament l'adequació i el bon funcionament dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació́).

0