EDUCADOR/ EDUCADORA SOCIAL CASA D’INFANTS TARRAGONA

Lloc de treball: EL VENDRELL
Places: 1
Funcions: - Atenció i educació dels infants i adolescents acollits a la Casa d'Infants en les diferents franges horàries. - Acompanyar a l’infant i l’adolescent als recursos i serveis externs al centre en base al seu projecte individual, i participar en totes les gestions que se’n derivin. - Responsabilitzar-se de l’ordre de l’expedient i la vigència de la documentació. (DNI, resolucions,...) - Mantenir informat a l’equip educatiu de coordinacions i informacions amb família i EAIA que suposin canvis en les actuacions, règims de visites i sortides i situacions importants del cas en relació a l’atenció i l’educació del infant. - Fer partícip al infant i/o adolescent del seu projecte de futur, acompanyar-lo i orientar-lo. - Respectar i complir la normativa del centre, exigint als menors el mateix compliment - Vetllar pel manteniment de l’ordre i seguretat del centre, evitant alteracions d’ordre. - Mantenir en tot moment un fort esperit de treball en equip i de col·laboració amb els altres professionals del centre
Horari: --
Jornada laboral: 28 hores setmanals
Tipus de contracte: TEMPORAL-2 MESOS
Sou orientatiu: '900' fins a '1000'€
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: GRAU EDUCADOR SOCIAL
Idiomes: Català, Castellà
Descripció:

Experiència 6 mesos. Es valorarà experiència en l'àmbit de l'atenció i d'acompanyament i suport a les famílies amb infants de 3 a 18 anys, que es troben en situació de risc o desemparament.
Títol de grau
Educació social

Observacions: Contracte laboral temporal (2 mesos) Jornada parcial (28 hores - jornada setmanal) Salari mensual brut des de '900' fins a '1000'
0