DOCENT PEL CP OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS

Lloc de treball: CALAFELL
Places: 1
Funcions: Elaboració de continguts i materials didàctics del Certificat de Professionalitat Impartició de l'acció formativa Avaluació de l'acció formativa Tutorització de pràctiques
Horari: Horari: de 08:00 a 15:00 hores
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: Salari mensual brut 1978
Edat: Entre 20 i 67 anys.
Altres formacions: GRAU UNIVERSITARI
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Titulacions: ha de complir algun dels requisits següents:
- Llicenciat, enginyer, arquitecte, títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
- Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
- Tècnic superior de la família professional d'Administració i gestió.
- Certificat de professionalitat de nivell 2 i 3 de l'àrea professional d'Administració i gestió.

Observacions: Experiència 12 mesos. Experiència docent mínima d'un any Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional) Competències / coneixements: competència docent requerida: complir com a mínim algun dels requisits següents: - certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació o equivalent, o tenir formació en metodologia didàctica per a adults (mínim 300 hores). - acreditació d'una experiència docent al menys de 50 hores en modalitat presencial. - titulacions universitàries de psicologia, pedagogia, màster de formació de formadors.
0