DOCENT CURS DE FISCALITAT/ COMPTABILITAT

Lloc de treball: EL VENDRELL
Places: 1
Funcions: FUNCIONS: - Realitzar els continguts de la formació adaptats a la temàtica i durada de la formació. - Impartició de la sessió formativa de manera presencial.
Horari: --
Jornada laboral: --
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: --
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

- Titulació superior relacionada en l'àmbit de la comptabilitat, finances, administració, econòmiques. ( mínim Grau, Llicenciatura, Diplomatura)
- Àmplia experiència en fiscalitat, comptabilitat
- Experiència docència i cursos relacionats.
Salari: 24,00 bruts/hora. Total hores de les formacions: 1. Fiscalitat: 8 hores. 2. Conèixer les prestacions per autònoms: 3hores

Observacions: Experiència 1 anys. Requisits mínims: - titulació superior relacionada en l'àmbit de la comptabilitat, finances, administració, econòmiques. ( mínim grau, llicenciatura, diplomatura) - àmplia experiència laboral en fiscalitat, comptabilitat, finances. - experiència docència i cursos relacionats. Títol de grau - ciències actuarials i financeres Català (parlat superior, escrit superior) Competències / coneixements: experiència en docència i professional en l'àmbit de la temàtica del curs.
0