DEPENDENT/A DE FORN DE PA I CAFETERIA (REF. 3878)

Lloc de treball: VALLS
Places: 2
Funcions: Dependent/a de forn de pa i cafeteria per realitzar tasques de venda de pa i brioixeria i atenció al client. Disposició dels productes d'acord amb els cànons de l'empresa. Comunicació de faltes d'existència de productes a la persona responsable. Ordre i neteja de l'establiment.
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Indefinit
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: ESTUDIS PRIMARIS
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Requisits de les persones candidates: Un any d'experiència en el lloc de treball.

L'empresa ofereix un contracte indefinit a jornada completa i un contracte indefinit a jornada parcial. Horari de mati o tarda

0