CONVOCATÒRIA URGENT BORSA PEONS/ES DE NETEJA PER L’AJUNTAMENT DE VALLS (REF. 3980)

Lloc de treball: VALLS
Places: 1
Funcions: ANUNCI- Convocatòria urgent de lloc de peó/na de neteja
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 16 i 67 anys.
Altres formacions: CERTIFICAT ESCOLARITAT
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Entre d’altres, les següents funcions:
1. Tasques de neteja de les instal·lacions municipals assignades com ara fregar, treure la pols, escombrar, netejar finestres, netejar els lavabos, etc.;
2. Informar al seu superior jeràrquic de les incidències detectades en les instal·lacions dels edificis municipals;
3. Moure i ordenar el material, mobiliari, productes de consum i qualsevol altre element que sigui necessari per realitzar les tasques assignades;
4. Controlar i fer la reposició del material d’higiene (paper higiènic, sabó de mans, etc.)de les dependències que tingui assignades; -endreçar l'espai destinat als productes de neteja;
5. Utilitzar les eines manuals i mecàniques per al desenvolupament de la seva feina,així com tenir cura del seu manteniment;
6. Obrir i/o tancar les dependències on efectuen els seus serveis fora d'horari d'obertura al públic amb la corresponent activació/desactivació d'alarmes d'intrusió si es dona el cas;
7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament la maquinària, eines o substàncies, així com els equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals;
8. En general, aquelles que siguin assignades pel responsable del servei, en funció de les necessitats de cada cas i en l’àmbit de la neteja d’edificis i equipaments municipals;
-Jornada: Contracte laboral temporal a temps complert o a temps parcial.
-Horari: 35 hores setmanals. L’horari laboral es determinarà en cada cas en funció de les necessitats del servei, poden abastar jornades de matí i/o de tarda, jornada partida i realització de tasques en caps de setmana i festius amb caràcter general.

0