CONVOCATÒRIA URGENT BORSA DE TÈCNIC/A AUX. TURISME, DEL PROGRAMA DE CONTRACTES FORMATIUS PER A L’OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL – IMDL VALLSGENERA (REF. 3986)

Lloc de treball: VALLS
Places: 1
Funcions: L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció urgent d’1 persona joves desocupades per la realització d’obres i serveis d’interès general, mitjançant una contractació temporal fins al 14/02/2025, pel sistema de concurs
Horari: A concretar
Jornada laboral: --
Tipus de contracte: --
Sou orientatiu: --
Edat: --
Altres formacions: --
Idiomes: --
Descripció:

L'Oficina de Treball ha de donar el vistiplau de la/les persona/es jove/s que hagin seleccionat les entitats beneficiàries per a la realització del/s contracte/s en pràctiques.

0