Cap de Servei per la gestió del servei de subministrament d’aigua i clavegueram

Lloc de treball: BAIX PENEDES
Altres formacions: Llicenciatura/Grau Universitari en alguna branca tècnica i/o científica adequada per la realització de les tasques encomanades
Idiomes: Català C1
Descripció:

Concurs oposició o valoració de mèrits i prova

Observacions: Nivell C1 de català / Permís de conduir B
0