BIBLIOTECARIS

Lloc de treball: SANT JAUME DEL DOMENYS
Places: 1
Funcions: La persona seleccionada haurà de fer les següents funcions: portar en funcionament la nova biblioteca de Sant Jaume dels Domenys per tal que pugui estar al sistema de lectura pública de Catalunya.
Horari: A concretar
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: GRAU UNIVERSITARI
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Títol de grau
Competències / coneixements: no es requereix experiència
Disponibilitat de vehicle: automòbil
Permisos de conduir: b
Nivell formatiu mínim: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE GRAU; Nivell formatiu fins a: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER
Titulacions: DIPLOMATURA en biblioteconomia i documentació
GRAU en Informació i Documentació
Permís de conduir
Edat: jove més gran de 16 i menor de 30 anys.
Tipus de contracte: LABORAL TEMPORAL. 1 any.
Horari: Jornada partida matí i tarda de dilluns a divendres
Imprescindibles: estar registrat/da en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari/a. Tenir la capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura. Haver finalitzat els estudis requerits dins dels darrers 3 anys, o dels 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat. Estar inscrit/a a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persona demandant d'ocupació no ocupada. Acreditar la possessió del títol del grau universitari requerit.

0