BIBLIOTECARI/ÀRIA

Lloc de treball: STA. OLIVA
Places: 1
Funcions: Coordinar amb la regidoria corresponent de l’àrea de secretari i cultura per a gestionar el funcionament de la biblioteca i arxiu municipal.
Horari: Matins i tardes
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 16 i 30 anys.
Altres formacions: DIPLOMATURA
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Imprescindibles: estar registrat/da en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari/a. Tenir la capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura. Haver finalitzat els estudis requerits dins dels darrers 3 anys, o dels 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat. Estar inscrit/a a l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persona demandant d'ocupació no ocupada. Acreditar la possessió del títol del grau universitari requerit.

0