Auxiliar d’infermería (El Pla de Santa María)

Lloc de treball: El Plà de Santa Maria
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Horari: A convenir
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

• Fer costat a l'equip interdisciplinari en la recepció i acolliment de les noves persones usuàries col·laborant en l'adequació del pla de cures individualitzat.
• Realitzar intervencions programades per l'equip interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida diària.
• Col·laborar en la planificació, organització i execució de les activitats preventives, ocupacionals i d'oci.
• Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.
• Realitzar la neteja de la farmaciola i el seu contingut, així com de la resta de material d'índole sanitari o assistencial.
• Proporcionar i administrar els aliments al resident facilitant la ingesta en aquells casos que així ho requereixin.
• Ocupar-se de la recepció, distribució i recollida dels aliments a l'habitació de la persona usuària.
• Fer els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d'acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats.
• Col·laborar amb el servei d'infermeria en la realització dels canvis posturals de les personeu enllitades i en les actuacions que facilitin la seva exploració i observació.
• Col·laborar amb el resident en la seva preparació per a un trasllat, efectuant actuacions d'acompanyament, vigilància i suport.
• Col·laborar amb el personal sanitari en l'administració de la medicació.
• Col·laborar sota la supervisió de la infermera en la cura de residents colostomitzats i amb sondes, així com en l'administració de menjar mitjançant xeringa.
• En absència de l'infermer podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per a administrar insulina i heparina als usuaris, sempre que la dosi i el seguiment del tractament es realitzi per personal mèdic o d'infermeria.
• Acompanyar a l'usuari o usuària en la realització d'activitats per a facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i motores, així com en la realització d'activitats programades, ja siguin per a cites mèdiques, excursions, gestions, etc., facilitant la participació activa de la persona usuària en aquestes.
• Col·laborar en l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents, d'acord amb els protocols establerts i a les indicacions del superior responsable.
• Col·laborar amb el TASOC en l'animació i dinamització de la vida diària de la Institució.
• Ajudar a l'usuari i usuària en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i, seguint les orientacions dels professionals competents.
• Sense que en cap cas suposi la substitució del personal contractat específicament per a la neteja habitual, podrà realitzar la neteja i higiene d'utensilis, roba i estades, quan en el servei existeixin circumstàncies que així ho requereixin.
• Secundar i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació social.
• Col·laborar amb l'equip interdisciplinari en la integració dels familiars de les persones usuàries en la vida del centre.
• Guardar absolut silenci sobre la patologia i el pla de cures individualitzat del personal usuari, així com de qualsevol assumpte referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat de professionals dels qui depenguin directament.

0