Administratiu/va departament de persones (Valls)

Lloc de treball: Valls
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Altres formacions: titol de grau
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

- Planificació de cobertures dels treballadors; gestionar permisos i vacances; cobrir incidències; seguiment mensual dels calendaris dels treballadors.
- Gestió administrativa d’accions formatives (difusió, inscripció d’alumnes, realització de certificats, etc.), programació i cerca de nous cursos, contacte amb proveïdors de formació, etc.

Observacions: - Lloc de treball eventual a jornada completa, com a oficial administratiu/va pel Departament de Persones, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT. - Grup professional: 6.1 nivell 2 - Incorporació immediata
0