SSCS0208 – Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Organitzador: SOC
Data d’inici: 11/01/2024 12:00 am
Durada: 370 H
Modalitat: presencial
Adreçat a: Si busques feina, això t’interessa!
Objectius: Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn...Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari..Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional..Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit..Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit
0