HOTR0308 – OPERACIONS BÀSIQUES DE SERVEI D’ÀPATS (CATERING)

Organitzador: SOC
Data d’inici: 05/04/2024 12:00 am
Durada: 210H.
Modalitat: presencial
Adreçat a: Si busques feina, això t’interessa!
Objectius: Realitzar el muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, utillatge i materials varis, en els equips destinats al servei de càtering, recepcionar la càrrega procedent del servei de càtering realitzat i rentar els materials i equips reutilitzables...Executar operacions bàsiques d'aprovisionament i muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades i material divers de serveis d'àpats i disposar la càrrega per al seu transport..Realitzar les operacions de recepció i rentat de mercaderies procedents de serveis d'àpats
0