FMEH0109 – Mecanització per arrencament de ferritja

Organitzador: SOC
Data d’inici: 27/11/2023 12:00 am
Durada: 540 h
Modalitat: presencial
Adreçat a: Si busques feina, això t’interessa!
Objectius: Processos per arrencament de ferritja (100 h.) Mecanització per arrencament de ferritja (210 h.) Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Mecanització per arrencament de ferritja' (80 h.) Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja (260 h.)
0